Our Team

 • Mr. Sandeep Sharma

  ( AGM Bihar )
 • Mr. D.N Sharma

  ( ABM Patna )
 • Mr. Diwakar Sharma

  (ABM Jharkhand)
 • Mr. Rakesh Sharma

  (ABM UP & Bihar)
 • Mr. Balram yadav

  (ABM Bihar)
 • Mr. Sikandar Yadav

  (Incharge of West Bengal)
 • Mr. Mahroj Shah

  (Office Head)